Wegenbouwbedrijven biedt u een nieuwe en innovatieve manier van asfaltfrezen. Dit wordt ingezet bij wegverbreding of het plaatsen van bermverharding. De aanpak is uniek en levert een optimaal resultaat.

Door de aanzienlijk kortere projectduur, werkt deze manier van asfaltfrezen kostenbesparend. De werkwijze is beduidend minder belastend voor het milieu en de omgeving en levert daarnaast een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid.